gran-park

Om prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å utforme en bebyggelse som på best mulig måte ivaretar grunnleggende bokvaliteter. Skjermede og solrike uteplasser, arealeffektive og funksjonelle planløsninger med lyse og luftige rom, og mulighet for godt naboskap på felles utearealer. Det nye boligområdet får en tydelig identitet med variert arkitektur og mer bymessig struktur, samtidig som det er tilpasset omgivelsene på Gran.

Bebyggelsen er etablert i en kvartalsstruktur med et indre gårdsrom for felles uteaktiviteter, men åpner seg samtidig mot omgivelsene i form av en rekke passasjer og gangforbindelser på kryss og tvers. Dette gjør at kvartalet både skjermer om privatlivet og åpner for interaksjon. Vi har organisert bebyggelsen med 4 større hus langs Lidskjalvgutua og Oslolinna, og disse trappes ned fra 5-6 etasjer til 3-4 etasjer mot sør og vest for å gi rom til solfylte takterrasser i de øverste leilighetene. Husene har også sprang i fasadene mot sør og vest, både for å optimalisere solinnfall på balkongene og samtidig skjerme de fra innsyn. Denne trappingen i både høyde og plan bryter opp bygningskroppene og gir et variert taklandskap, slik at bebyggelsen ikke fremstår dominerende i forhold til omgivelsene.


I 1. etasje langs Oslolinna er det lagt opp til utadvendt næringsvirksomhet for å aktivisere gata. Under hele kvartalet ligger en garasjekjeller i 2 plan som knytter hele bebyggelsen sammen og gjør at man alltid kan parkere nært sin egen bolig og gå tørrskodd hjem.

Langs kjellerkanten mot vest har vi plassert en rekke eneboliger. Disse småhusene har samme skala som bebyggelsen langs Storgata og kamuflerer samtidig avslutningen på garasjeanlegget. Småhusene er omgitt av terrasserte hager, som trapper terrenget ned mot den planlagte gangveien i vest – her kan du trygt få utløp for grønne fingre! Småhusene får trekledning i forskjellige farger, hentet fra stedets dominerende fargepalett, og vil kunne innredes med egen utleiedel i underetasjen. En større del av oppholdsrommet får både vegger og tak i glass, noe som gir et vinterhagepreg til boligen.


Huset langs Lidskjalvgutua får en mere naturlig preget trekledning, og rommer en stor variasjon av leilighetstyper og størrelser, deriblant toppleiligheter over 2 plan. De skrå takflatene på dette huset er forskjøvet for å gi plass til vindusbånd som slipper lyset inn langs himlingen, og kombinert med romslig takhøyde gir dette en helt spesiell romopplevelse i de øverste leilighetene.
Husene langs Oslolinna får kledning i forskjellige nyanser av tegl, med betydelige innslag av tre. Den utstrakte bruken av tre og tegl, samt farger hentet fra området gir hele området et stedstilpasset uttrykk.
I gårdsrommet er det lagt til rette for at naboer kan møtes, med lekeapparater, sitteplasser og drivhus for felles bruk og dyrkning. Det skal opparbeides parkmessig med god kvalitet på materialer, og beplantes med stauder, trær og gress.