46 LEILIGHETER og 4 ENEBOLIGER

Gran Park - En unik mulighet i nye Gran Sentrum

I Gran Park skal det bygges 46 leiligheter og 4 eneboliger i morderne stil. Prosjektet består av alt fra små 2-roms leiligheter til store toppleiligheter på opp mot 130 kvm, noen også over to plan. I første byggetrinn skal det bygges 4 boligblokker i varierte høyder, med avtrapping mot syd og vest. Variasjonen i høyder bidrar til god arkitektur og bokvalitet. Gjennomgående for leilighetene er mye lys, gode solforhold, fine uteplasser, samt gangavstand til alt i sentrum. Bygningene omrammer et bilfritt og parkmessig grønt gårdsrom til felles bruk for alle beboerne. Her kan du dyrke, leke og hvile. Bilen får parkeringsplass i et oppvarmet parkeringsanlegg, men om du velger å la den stå, er det bare 250 meter til togstasjonen.

Er du næringsdrivende og vil ha plass i nye Gran sentrum? I Gran Park er det mulig å kjøpe eller leie både nærings- og serveringslokaler.

EM1LarsGranPark_H_2.Etasje_Stue1
EM1LarsGranPark_H_2.Etasje_Stue
EM1LarsGranPark_G_3.Etasje_Terrasse
EM1LarsGranPark_G_3.Etasje_Stue
EM1LarsGranPark_G_2.Etasje_Sov
EM1LarsGranPark_G_1.Etasje_Stue
EM1LarsGranPark_C_5.Etasje_C501_Terrasse1
EM1LarsGranPark_C_5.Etasje_C501_Terrasse
EM1LarsGranPark_C_5.Etasje_C501_Stue
EM1LarsGranPark_C_5.Etasje_C501_Sov
EM1LarsGranPark_C_4.Etasje_C401_Terrasse
EM1LarsGranPark_C_4.Etasje_C401_Stue
EM1LarsGranPark_C_4.Etasje_C401_Sov
EM1LarsGranPark_C_3.Etasje_C304_Stue
EM1LarsGranPark_C_3.Etasje_C302_Stue
EM1LarsGranPark_C_3.Etasje_C301_Stue
EM1LarsGranPark_AB_4.Etasje_A4031_Sov1
EM1LarsGranPark_AB_4.Etasje_A4031_Sov
EM1LarsGranPark_AB_4.Etasje_A4031_Bad
EM1LarsGranPark_AB_3.Etasje_A4031_Stue1
EM1LarsGranPark_AB_3.Etasje_A4031_Stue
EM1LarsGranPark_AB_3.Etasje_A4031_Bad
AEm1LarsGranpark_v10b
AEm1LarsGranpark_v09b
AEm1LarsGranpark_v07c
AEm1LarsGranpark_v04b
AEm1LarsGranpark_v03b
AEm1LarsGranpark_v01d

Beliggenhet

Megler: Sindre Backe

Mobil: 911 62 040

sindre@em1hadeland.no

Hus A - Leil. A101

Hus A - Leil. A102

Hus A - Leil. A201

Hus A - Leil. A202

Hus A - Leil. A203

Hus A - Leil. A301

Hus A - Leil. A302

Hus A - Leil. A303

Hus A - Leil. A401

3 og 4
(1etg+2etg) 125,3 m2
(1etg+2etg) 114,1 m2
3
29,5 m2
7.360.000

Hus A - Leil. A402

3 og 4
(1etg+2etg) 118,9 m2
(1etg+2etg) 106,1 m2
3
8,1 m2
6.560.000

Hus A - Leil. A403

3 og 4
(1etg+2etg) 120,7 m2
(1etg+2etg) 107,3 m2
3
8,1 m2
6.760.000

Hus B - Leil. B501

5
79,0 m2
79,0 m2
3
11,2 m2
4.960.000

Hus B - Leil. B502

Hus B - Leil. B601

6
123,7 m2
113,1 m2
3
76,0 m2
7.460.000

Hus B - Leil. B301

3
79,0 m2
79,0 m2
3
38,8 m2
4.410.000

Hus B - Leil. B302

3
57,2 m2
57,2 m2
1
11,1 m2
2.860.000

Hus B - Leil. B303

3
84,3 m2
80,5 m2
3
11,6 m2
4.860.000

Hus B - Leil. B401

4
79,0 m2
79,0 m2
3
11,2 m2
4.610.000

Hus B - Leil. B402

Hus B - Leil. B403

Hus G

Underetasje, 1 og 2
141,2 m2
136,9 m2
3
32,8 m2
6.560.000

Hus H

Underetasje, 1 og 2
136,8 m2
131,2 m2
3
27,3 m2
6.460.000

Hus I

Underetasje, 1 og 2
143,1 m2
138,8 m2
3
18,8 m2
14,8 m2
6.560.000

Hus J

Underetasje, 1 og 2
151,0 m2
145,4 m2
3
44,0 m2
14,1 m2
6.660.000

Hus B - Naering - BN101-102

1
249,4 m2
11,1 m2
----

Hus B - Naering - BN201

1
265,2 m2
22,5 m2
----

Hus C - Leil. C102

1
75,0 m2
71,5 m2
2
22,4 m2
3.810.000

Hus D - Leil. D101

1
54,3 m2
51,0 m2
1
11,1 m2
2.710.000

Hus C - Leil. C101

1
54,4 m2
51,0 m2
1
11,1 m2
2.710.000

Hus C - Leil. C201

2
67,2 m2
62,9 m2
2
11,3 m2
3.760.000

Hus C - Leil. C202

2
54,3 m2
51,0 m2
1
11,2 m2
2.810.000

Hus C - Leil. C203

2
57,2 m2
57,2 m2
1
11,2 m2
2.860.000

Hus C - Leil. C204

2
84,3 m2
80,5 m2
3
11,3 m2
4.660.000

Hus C - Leil. C301

3
67,2 m2
62,9 m2
2
11,3 m2
3.910.000

Hus C - Leil. C302

Hus C - Leil. C303

Hus C - Leil. C304

3
84,3 m2
80,5 m2
3
11.3 m2
4.860.000

Hus C - Leil. C401

4
79,0 m2
79.0 m2
2
52,4 m2
11,2 m2
4.960.000

Hus C - Leil. C402

4
114,2 m2
107,6 m2
3
54,7 m2
6.360.000

Hus C - Leil. C501

Hus D - Leil. D102

1
75,0 m2
71,5 m2
2
22,4 m2
3.810.000

Hus D - Leil. D201

2
67,2 m2
67,2 m2
2
11,3 m2
3.710.000

Hus D - Leil. D202

2
54,3 m2
51,0 m2
1
11,2 m2
2.810.000

Hus D - Leil. D203

2
57,2 m2
57,2 m2
1
11,2 m2
2.860.000

Hus D - Leil. D204

2
84,3 m2
80,5 m2
3
11,3 m2
4.710.000

Hus D - Leil. D301

3
67,2 m2
67,2 m2
2
11,3 m2
3.860.000

Hus D - Leil. D302

Hus D - Leil. D303

Hus D - Leil. D304

3
84,3 m2
80,5 m2
3
11,3 m2
4.810.000

Hus D - Leil. D401

4
79,0 m2
79,0 m2
2
52,4 m2
11,2 m2
4.910.000

Hus D - Leil. D402

4
114,2 m2
107,6 m2
3
54,7 m2
6.460.000

Hus D - Leil. D501

5
123,4 m2
113,1 m2
3
75,6 m2
7.360.000

Hus D - Naering DN101

1
67,7 m2
----

Hus C - Naering CN01

1
67,7 m2
----